Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století

Výstava
Studenti Gymnázia J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích ve spolupráci se studenty Gymnázia R. Schumana v Chamu zpracovali informace o desítkách lidských osudů v období čtyřicátých let 20. století. Informace pocházejí od pamětníků, z obecních kronik, archívů a z odborné literatury. „Pokusili jsme se vytvořit odbornou práci, která by mapovala toto smutné období naší společné historie. Nesnažili jsme se však odkrývat staré viny, ale skrz dobová svědectví objevit pozitivní příklady spolupráce, vzájemné pomoci a tolerance.“ Jeden z autorů výstavy.
Termíny