Kámen svému městu Hornictví a lámání kamene na území Prahy

Výstava
Výstava Kámen svému městu, připravená ve spolupráci s Muzeem Středních Brd, představuje nezastupitelnou funkci pražského kamene v historii Hlavního města Prahy od staršího paleolitu po dobu moderní. V časové ose expozice představí, jak kámen těžený na území Prahy ovlivnil její dějiny, a to zejména v oblasti stavebního vývoje, vědy, umění, ale i jako prostředek a způsob obživy pražského obyvatelstva. Nedílnou součástí výstavy je současně také prezentace významných ložisek stavebního a dekoračního kamene a stručný přehled geologických poměrů, jež ložiska podnítily.
Termíny