Feiko Beckers, Slow and Gradual: Pomalý a postupný

Výstava
Křehká síla kladení otázek je v díle Feiko Beckerse (NL, 1983) klíčovým prvkem. Umělec se zaměřuje na problematickou povahu každodenních lidských vztahů. Každý ví, že tyto denní rituály odhalují nepohodlnou stránku sociální interakce. Situace, které jsou trochu rozpačité či trapné, zná každý. Například, jak začít konverzaci (Na určitém místě v určitou dobu, 2011). Jeho vlastní osobní vztahy se stávají příkladem každodenních problémů a dilemat, které lidé mezi sebou mívají. V důsledku toho zaostřuje na tyto vzorce chování, rozvíjí jejich dynamiku a odhaluje skrytý citový náboj úzkosti, prohry a smutku. Vrací se k samému zdroji těchto pocitů a zamýšlí se nad tím, jak se jim v budoucnosti vyhnout.
Termíny