Manuel Bonfanti, Il paesaggio oltre la crisi (Krajina po krizi)

Výstava
Výstava je pořádána pod záštitou Velvyslanectví Italské republiky, Italského kulturního institutu a neziskové organizace Assis, za podpory Italian Business Center v Praze. Expozice, jejímž hlavním námětem je Praha, obsahuje téměř padesát obrazů převážně velkého formátu včetně jedné velkorozměrné instalace. V Praze viděné umělcovýma očima dochází k zajímavému střetu tradice a globální kultury, starobylého kouzla a moderny, duchovna a pop-artu. Kurátorem a autorem kritické statě do katalogu, který vychází péčí časopisu Progetto RC, je Ivan Quaroni.
Termíny