Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK - Svěcení jara

Hudba
Dirigent: Lukasz Borowicz, sólisté: Simona Pingitzer (flétna).
Termíny