Večer vážné hudby - Koncert splněných přání aneb Pro každého něco

Hudba
Průvodní slovo Jan Bučina.
Termíny