Galavečer operetních melodií

Hudba
Slavné operetní melodie a dueta ze známých operet J. Strausse, F.Lehára, E.Kalmána a dalších zpívají sólisté souboru a hudebního divadla v Plzni: Venuše Dvořáková – soprán Roman Krebs – tenor Vladimír Jelen – bass. Hraje soubor NÁLADY složený z profesionálních hudebníků z Podkrušnohoří ve složení: dvoje housle, viola, violoncello, kontrabas, flétna, dva klarinety a fagot. Umělecký vedoucí , kontrabasista a moderátor Petr Macek.
Termíny