Pozor, křehké!

Výstava
Výstava je malým exkurzem do výroby skla a sklářských výrobků. Je zaměřena především na sklo užitkové - domácenské, dekorativní, obalové a osvětlovací. Na sbírkových předmětech ukazuje nepatrný zlomek využití skleněných výrobků, různorodost tvarů a možnosti jejich zhotovení, úpravy a dekorování. Okrajově seznámí také s tradicí sklářské výroby v našich zemích. Pro návštěvníky jsou připravena interaktivní stanoviště s jednotlivými sklářskými výrobky, je tak vhodná i pro spoluobčany se zrakovým a tělesným handicapem.
Termíny