Shared Inc.

Výstava
Research Center for Shared Incompetencies je rakouská nezisková organizace zabývající se transdisciplinárními projekty, v nichž různými prostředky a na základě míšení metod a přístupů zkoumají vztah společnosti a vědy. Členové kolektivu neortodoxním způsobem tvarují realitu, vstupují do výzkumných projektů a usilují o produkci politicky relevantního poznání. Pětičlenná skupina tvořící jádro Shared Inc. spojuje lidi původně velmi různého zaměření: vzděláním jsou sociálními vědci, mediálními a výtvarnými umělci, matematiky a filozofy. Jednou z cest, jak do vědy a všeobecnáho spektra poznání přispívají, je umělecká praxe.
Termíny