M. B. Braun a jeho následovníci ve východních Čechách a na Moravě

Volný čas
Přednáška mapující tvorbu slavného sochaře a jeho následovníků v našem východočeském regionu s přesahem na Moravu.
Termíny