Blücherův palác, výsledky SHP

Volný čas
Podnětem pro zpracování nedestruktivního stavebně historického průzkumu objektu byl záměr stavební rekonstrukce a celkové rehabilitace architektury včetně nové prezentace. Otevřela se tak cesta k získání relevantních informací o stavebně historickém vývoji Blücherova paláce metodou důsledného studia dokladů historické povahy s navazující identifikací a průzkumem vypovídacích atributů stavby, slohovou analýzou a včetně komparace s projektovou dokumentací z poslední novodobé rekonstrukce. Nenechte si ujít přednášku Mgr. Petry Kaniové a PhDr. Danušky Kouřilové, které vás podrobně seznámí s touto problematikou.
Termíny