Josef Pešák - Koktání jako kulturní fenomén aneb Balbuties, příčiny a léčení

Volný čas
Je zadrhávání v řeči poruchou duševní, psychiatrickou diagnózou? Nebo je to jinak? RnDr. Josef Pešák nás ve své přednášce seznámí se svým objevem, jenž by tuto potíž řadil do nemocí respiračních.
Termíny