Jak přijmout a podat kritiku

Volný čas
Přednáška, přednáší Mgr.Zdenka Tmějová.
Termíny