Co eště nevíte, v hospodě se dovíte

Divadlo
Autorské divadlo ve slezském nářečí na lidové motivy z prostředí vesnice, vesnické hospody a s lidovými písničkami.
Termíny