Sestup Orfeův

Divadlo
Maloměstské prostředí plné pokrytectví, závisti, klepů a skrytých vášní. Odlišnost jako zdroj konfliktů... Včera stejně jako dnes, ať už na americkém jihu nebo českém severu.
Termíny