13. ROČNÍK HASIČSKÉ SOUTĚŽE

Volný čas
Hasičská soutěž s doprovodným programem Integrovaného záchranného systému ČR v areálu fotbalového stadionu "Pod strání" v Bylnici

Termíny