Jeden Svět pro všechny: Made in CZ

Volný čas
V průběhu roku 2013 jsme pro vás připravili cyklus dokumentárních filmů, jež se objevily v rámci festivalu zabývající se lidskoprávní problematikou - "Jeden svět". Filmy budou rozděleny do celkem pěti tematických cyklů, jež budeme uvádět v průběhu celého letošního roku. Uváděnými cykly budou: „Zrcadlo dneška“ (4.5.2013), „Made in CZ“ (15.6.2013) , „Kontexty třetího světa“ (27.7.2013), „Odvrácená tvář islámu“ (14.9.2013) a „Politicky nežádoucí“ (16.11.2013). Všechny projekce jsou zdarma! Cyklus „Made in CZ“ na jedné straně věnuje pozornost přímo České republice a problémům, s nimiž se česká společnost v současnosti potýká a na straně druhé se zaměřuje na stopu, kterou Češi prostřednictvím pomoci potřebným zanechávají v zahraničí. Domácí problematice se budou věnovat filmy s názvy „Šitkredit“ a „Film jako Brno“. První zmiňovaný film představuje divákům oblast trhu s půjčkami, neetické praktiky firem působících v této oblasti a jejich dopady na osudy konkrétních dlužníků. Snímek „Film jako Brno“ mapuje průběh prvomájového pochodu neonacistů v Brně v roce 2010, prostřednictvím několika aktérů s diametrálně odlišnými pohledy na problematiku. Poslední uváděný film tohoto cyklu s názvem „Tři dary“ se věnuje české pomoci v Afghánistánu a práci organizace Člověk v tísni, jež se snaží přispět ke zlepšení životních podmínek místních lidí.

Termíny