VÝSTAVA BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH PRACÍ UTB ZLÍN

Volný čas
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací - Ateliér Grafického designu Vás zve na výstavu prací svých studentů.

Termíny