Hradišťan

Volný čas
Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedinělým tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem je lidová tradice. Připraveno v rámci festivalu Bulharsko na Moravě 2013 – festival ducha a písma k příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu.

Termíny