Max Švabinský (1873-1962)

Výstava
Reprezentativní výstava ke 140. výročí narození tohoto významného umělce. Představeny budou nejvýznamnější díla Maxe Švabinského, malíře, jehož život i tvorba je neodmyslitelně spjatá s naším regionem, především nedalekým Kozlovem. Prezentovány budou malby, grafiky i kresby se sbírek Městské galerie Litomyšl, ale také ze zápůjček z Národní galerie v Praze, která speciálně pro naši výstavu nechala některé obrazy restaurovat, těšit se můžete také na osobní věci Maxe Švabinského, například na jeho klobouk, které galerii zapůjčí soukromý sběratel. Unikátnost celého projektu spočívá v propojení výstavy v Litomyšli, v Městském muzeu v České Třebové a se Švabinského chaloupkou přímo v Kozlově, k výstavě vznikne mapa zachycující místa spojená s Maxem Švabinským, což umožní přiblížit život a dílo jednoho z našich nejvýznamnějších výtvarných umělců i mimo zdi galerie.
Termíny