Juan Pablo Macías: Tiempo Muerto II (Mrtvý čas č. 2), Anarchistická doktrína pro každého

Volný čas
Dílo Juana Pabla Macíase (Mexiko, 1974) zkoumá vztahy mezi systémy reprezentace a afektivitou a analogicky rovněž mezi znalostmi souvisejícími s mocí a vzpourou. Prostřednictvím svých akcí, intervencí a prací s archivy se snaží budovat napětí mezi institucí, uměleckou praxí a sociální oblastí, přičemž opouští pole prosté sémantiky a vytváří programy zaměřené přímo na biologická, společenská a ekonomická uskupení. Jeho práce byly vystaveny ve významných muzeích umění v Mexiku i v zahraničí.
Termíny