Chrámové matiné pro varhany a žestě

Hudba
Na programu koncertu: J. S. Bach, G. F. Händel, G. Ph. Telemann, M. A. Charpentier, J. Seger, D. Buxtehude, P. J. Vejvanovský, J. K. Tolar, M. Reger a suita z kantáty Carmina burana C. Orffa. Vystoupí: Aleš Bárta – varhany, Prague Brass Ensemble, František Bílek, Arnold Kinkal – trubky, Jiří Lisý – lesní roh, Jan Votava – tenorový trombón, Karel Kučera – basový trombón.
Termíny