Bojová činnost čs. vojenské jednotky v SSSR

Volný čas
Přednáška Mgr. Jany Horákové připomene okolnosti vzniku a bojovou činnost československé jednotky v SSSR. Podrobněji se bude věnovat jejímu prvnímu bojovému nasazení, a to v bitvě u Sokolova, od níž letos uplyne sedmdesát let. Zájemci se dozvědí, jaká byla organizační struktura jednotky, seznámí se se jmény velitelů a především s bojovými akcemi a hrdinstvím československých vojáků, kteří byli nasazováni do nejtěžších bojů jak na území Sovětského svazu, tak na konci války i na území Československa.
Termíny