Moje cesta

Výstava
Interaktivní výstava, na níž si zájemci mohou vyzkoušet každodenní život lidí se zrakovým, sluchovým nebo tělesným postižením.
Termíny