Jak semena putují krajinou

Výstava
Výstava se koná u příležitosti 50. výročí založení našeho prvního národního parku. Ukazuje způsoby šíření semen a plodů chráněných rostlin Krkonoš. K vidění bude také cyklus fotografií "Naše národní parky - zelené mosty Evropy" z dílny MŽP.
Termíny