Koncert HRADIŠŤAN

Hudba

Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou je ojedinělým tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož silným inspiračním zdrojem je lidová tradice. 

 

Připraveno v rámci festivalu "Bulharsko na Moravě 2013 – festival ducha a písma k příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu".

Kontakty

www.dkvsetin.cz

Termíny