Interaktivní výstava ADRY Z místa na místo

Výstava, Volný čas, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

Z MÍSTA NA MÍSTO – přijďte zkoumat pohyb v dnešním propojeném světě!

Komponovaná výstava nevládní organizace ADRA „Z MÍSTA NA MÍSTO“ se zabývá pohybem lidí a věcí v globalizovaném světě. Přijďte se s námi ptát a zkoumat, proč a jak se lidé i věci v dnešním propojeném světě pohybují a jak dát náš běžný život do souvislosti s životem lidí v jiných částech světa!
Výstavu můžete navštívit ve dnech 6.6. – 28.6.2013 od 10 - 17.hodin v Českém centru Praha, Rytířská 31, Praha 1.

Čeká vás:

 • Supermarket Svět: interaktivní objekty pro zkoumání souvislostí výroby věcí naší každodenní spotřeby
 • Colours of my life – pestrá mozaika každodenních příběhů dětí z různých kultur
 • Vítězné práce žáků českých základních škol a Českých škol bez hranic na téma pohybu v dnešním propojeném světě.
 • Workshopy pro žáky základních škol i středních škol, semináře globálního rozvojového vzdělání pro učitele
 • Doprovodné akce pro veřejnost:
  13. 6. 18.00: Interaktivní workshop k výstavě Supermarket Svět. Zkoumejte s námi souvislosti výroby věcí každodenní potřeby!
  17.6. 18.00: Výtvarný workshop Recytvorba pro všechny, kdo mají rádi recyklování od 10-99 let.
  20. 6. 18.00: Cesta. Veřejné čtení z cyklu Povídek pro Adru literární přílohy Práva Salon (K.Tučková, I.Dousková a další)

  Více info a registrace na workshopy pro školy na: www.adra.cz/vystava
 •  Akci organizuje program globálního rozvojového vzdělání PRVák organizace ADRA ve spolupráci s Českým centrem Praha.
Termíny