Svatojánské slavnosti bylin

PŘEDNÁŠEJÍCÍ ANEŽKA JANÁTOVÁ Psycholožka, věnuje se pedagogické a psychoterapeutické činnosti, přednáškám a vedení mezinárodních sympozií. Založila a vyučuje v Akademii sociálního umění TABOR. PETR JANÁT DOLISTA Odborník na biodynamické zemědělství. Na Akademii sociálního umění vyučuje dějiny a historické exkurze, trvale udržitelný život na Zemi, Život ve společenství. Prof. RNDr. ANNA STRUNECKÁ, DrSc. dlouholeté zkušenosti z pedagogické práce na Univerzitě Karlově. Zároveň byla řešitelkou a spoluřešitelkou sedmi grantových projektů zabývajících se mechanismy vzniku patofyziologických změn u hematologických onemocnění, schizofrenie, Alzheimerovy nemoci a autismu. Věnuje se též intenzivně vědecko-populární publicistice se zaměřením na biomedicínu. MGR. PAVLA ŠTĚPNIČKOVÁ KUBÁŠKOVÁ Dlouholeté zkušenosti s výukou jazyka aktivním zapojením i pravé hemisféry, jakož i dlouholeté psychoterapeutické i šamanské zkušenosti mne přivedly k natočení nového CD „Voices of Intuition“, které obsahuje čtyři nahrávky určené k meditaci na podporu kreativního myšlení, intuice pro nalézání pozitivního řešení a vnitřní motivace. TAŤÁNA FISCHEROVÁ Známá převážně jako Táňa Fischerová, je česká herečka, spisovatelka, moderátorka, politička a občanská aktivistka. Od roku 2008 je předsedkyní a lídrem Klíčového hnutí, založeného na antroposofii. V letech 2002-2006 byla poslankyní Parlamentu České republiky. V roce 2013 kandidovala na prezidentku republiky. KAREL KŘÍŽ Umělecký řezbář a hlavní koordinátor a moderátor České konference. Úcta k síle slov. PETR HRADIL Předseda Občanského sdružení pro Trojčlenný sociální organismus. Odborník v oblasti diskutovaného tématu konopí v ČR.

Termíny