NPÚ pomáhá vlastníkům památek s likvidací následků povodně

Volný čas

Národní památkový ústav zřídil pro vlastníky kulturních památek kontaktní emailovou adresu a telefonickou linku, na které se mohou obracet s dotazy ohledně postupu při operativním zajištění památkových objektů tak, aby se zabránilo dalším ztrátám na památkovém fondu České republiky.


NPÚ v tuto chvíli zjišťuje stav povodňové aktivity a míru bezprostředního ohrožení nejen na všech veřejnosti zpřístupněných hradech a zámcích, ale také na dalším památkovém fondu České republiky v jednotlivých regionech.

Vzhledem k rozsahu již v tuto chvíli známých dopadů povodně zřídil NPÚ sběrný kontaktní e-mail povoden@up.npu.cz, a vyčlenil telefonní linku 257010125.  Na ně se mohou všichni vlastníci kulturních památek (občané, obce, instituce aj.) obracet a zasílat dotazy a podněty ohledně svých objektů poškozených povodní.

Každému, kdo se na tato kontaktní místa NPÚ s podobným dotazem obrátí, bude obratem sděleno jméno odborného garanta v příslušném regionu, který operativně přijede památkový objekt posoudit a poskytne vlastníkovi informace ohledně rychlého zajištění objektu, jeho stabilizace a možností opravy.

Děkujeme všem, kteří se podílejí na záchraně kulturního dědictví!

 

Kontakty:
  • Mgr. Zuzana Stádníková, sekretariát Náměstka generální ředitelky NPÚ pro památkovou péči, tel. 257010125
  • Mgr. Dita Roubíčková, tiskový referát NPÚ, 257 010 207, 724 511 225, roubickova.dita@up.npu.cz

 

Termíny