Spojovací technika

Výstava
Výstava představující radiostanice používané v Československé armádě od konce 2. sv. války až konce tisíciletí.
Termíny