Přednáška Jany Fojtíkové v Bílkově vile: J. B. Foerster a F. Bílek - spřízněni duchem

Volný čas
Přednáška PhDr. Jany Fojtíkové v Bílkově vile na téma: Josef Bohuslav Foerster a František Bílek - spřízněni duchem. Přednáška na téma hledání paralel v hudbě J. B. Foerstra a výtvarném díle F. Bílka.
Termíny