Česká filharmonie

Hudba
Jiří Bělohlávek – dirigent. Bedřich Smetana: Má vlast, cyklus symfonických básní.
Termíny