Slavnostní koncert k 15. výročí zápisu arcibiskupského zámku a zahrad na seznam Unesco

Hudba
Účinkují : Konzervatoř P. J. Vejvanovského a ZUŠ Kroměříž. Na koncertě budou předány ceny biskupa Karla z Lichtensteina-Castelcornu Konzervatoři P.J.Vejvanovského a Základní umělecké škole v Kroměříži.
Termíny