Výstava bakalářských a magisterských prací

Výstava
Univerzita T. Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací - Ateliér Grafického designu vystaví práce svých studentů.
Termíny