Alevtina Kakhidze: To jenom vypadá stejně

Výstava
Práce umělkyně Alevtiny Kakhidze leží mezi, pro Ukrajinu stále platným rozdělením mezi Východem a Západem. Nicméně reflektuje oba tyto světy, anarchisticko feudální ukrajinskou společnost s obrovskými geografickými rozdíly, asociálním státem a a extrémně bohatou oligarchií stejně jako západoevropské společnosti, v nichž předmětem touhy přestal být materiální produkt, ale stal se jím spíše zážitek, vzhled a značka, bez ohledu na proklamovanou kvalitu a reálnou cenu.
Termíny