Za slovem

Výstava
To byla základní otázka, kterou si kladla autorka výstavního projektu Barbora Toman Tylová (nar. 1981). Do vymezeného problému vstoupila z pozice grafického designu. Tak jako samotná vizuální poezie je průnikovou oblastí slova a obrazu, tak také Tylovou zvolené výrazové prostředky hledají možnosti, jak nově zasáhnout do vztahu mezi obrazovým a čteným, viděným a myšleným. Jednu z možných odpovědí nalezla Barbora Tylová v pozdním díle nestorky české vizuální poezie Bohumily Grögerové (nar. 1921), která se ve svém stáří spojeném se ztrátou zraku, vrátila k tradičnímu psaní. Životní příběh básnířky píšící „ve tmě“, ale nevzdávající se tvorby, se stal Tylové východiskem pro vizuální interpretaci jejích textů. Z knihy Rukopis (2008) vybrala věty a slova, v nich pak sledovala vztah mezi redukcí jazyka a obrazovými asociacemi vedoucími k zesílení komprimovaného příběhu. Slova nechala na způsob kouzelných zaříkávadel zářit do tmy. Vytvořila na toto téma soubor datově upravovaných textových fotogramů, kde jsou hlavními komponenty světlo a čas. Pracovně je nazvala „básně psané světlem“. Vedle fotogramů jsou vystaveny také černobílé dokumentární fotografie z návštěv básnířky. Součástí celého projektu je rozsáhlejší rozhovor, který vedla Barbora Tylová s Bohumilou Grögerovou, a jehož výstupem bude připravovaná knižní publikace. Výstava promlouvá jako dvojí reprezentace.
Termíny