Postiženi normalitou

Výstava
Co je „postižení“? A co je „normální“? Největší výstava letošního jara nazvaná Postiženi normalitou, která vznikla ve spolupráci s Jedličkovým ústavem a školami u příležitosti 100. výročí jejich založení, se snaží rozkrývat a problematizovat pojmy normality a postižení tak, jak představy o nich ovlivňují život každého z nás - limitují nás nebo naopak zvýhodňují. Pojem „postižení“ předpokládá určitou už ustálenou, kodifikovanou a institucionalizovanou představu o tom, co je „normální“. Tato představa nás vede k rozlišování na základě jinakosti, jehož výsledkem je vytváření menšin a jejich případná diskriminace či společenské vyloučení. Je tedy patrné, že pojmy postižení a normality ovlivňují naplňování hlavních principů moderní demokratické společnosti – rovnosti, svobody a bratrství. Podobně jako tyto principy ani pojmy postižení a normality neexistují mimo dějiny, protože jsou výsledkem historických a kulturně sdílených procesů. Výstava představí umělecká díla domácích i zahraničních autorů vytvořená prostřednictvím různých médií a technik, včetně interaktivních projektů a nových technologií, které reprezentují nejen významnou pomoc pro různé druhy postižení, ale také narušují zavedené představy o normalitě těla a intelektu. Návštěvníci se seznámí s příklady tvorby umělců s hendikepem i umělců, kteří pracují v komunitách lidí s postižením a v kontextu tzv. crip culture, nebo s díly, při jejichž vzniku si sami autoři kladou různá omezení, a tak cíleně problematizují pohle
Termíny