Spojené státy v úpadku?

Volný čas
Uvedení nové publikace týmu Katedry amerických studií FSV UK, která vyšla v nakladatelství Dokořán. Prezentaci knihy doplní diskuse o roli USA v dnešním světě. Kniha Spojené státy v úpadku? Vybrané problémy veřejné politiky v severoamerickém kontextu vytváří za pomoci jednotlivých případových studií pestrou mozaiku pohledů na závažné a velice aktuální výzvy, které stojí před americkou společností, pokud chce zabránit reálnému úpadku své země.
Termíny