Povstalecké pancéřové vlaky

Výstava
Po vypuknutí Slovenského národního povstání, pociťovala 1.Československá armáda na Slovensku nedostatek těžkých zbraní, proto se přikročilo ke stavbě improvizovaných pancéřových vlaků. První vlak Štefánik byl hotov v rekordním čase za 14 dní, druhý Hurban dokonce za jedenáct dní. Včetně třetího vlaku Masaryk byly vlaky postaveny celkem za pět týdnů. Cílem celé výstavy je poskytnout komplexní faktické informaci o Slovenském národním povstání, nasazení pancéřových vlaků v něm, provázanou na konkrétní lidské osudy, a tak bezprostředněji odhalit a dokumentovat lidské osudy během 2. světové války a SNP.
Termíny