Učitelka a Oidipus

Divadlo
Původní drama se zpěvy, v němž se žena po více než dvacetiletém násilném odloučení setkává se svým synem v bordelu.
Termíny