Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete

Divadlo
Spletitá komedie o hledání lásky, která nás stále míjí a přitom se od nás nevzdálila ani na krok.
Termíny