Odpolední pohádka - Může za to čert v podání divadla PNUtí

Volný čas, Pro děti

Humorná pohádka se zpěvy i tanci. Za použití plošných loutek i herecké akce provází diváka příběhem Janíčka na jeho dobrodružné cestě, kde se setkává s čerty, krásnou princeznou a pokušením.


http://www.zamek-kratochvile.eu/

Hrají loutky plošné, dívky sošné, zní blekotání čertovské i zpěvy andělské, jde se cestou dobrodružnou k cíli jak jinak než šťastnému, neboť diváci notně pomáhají – velký podíl na hře mají.
 

Termíny