Zločin a trest

Výstava
Na velké sezónní výstavě si projdete celou cestu, kterou obviněný a posléze odsouzený člověk absolvoval od svého zatčení až na popraviště nebo k pranýři a posléze k vymrskání z města. Průvodcem dětí bude muzejní kat, který jim ukáže, jak byly jednotlivé zločiny trestány v minulosti a jak jsou trestány nyní. Na vlastních rukou a nohou si budete moci v katovské kápi vyzkoušet některé z mučících nástrojů. Ve skutečné velikosti uvidíte unikátní klec pro prodejné ženštiny, žebřík na mučení, model šibenice, klevetnou ženu u pranýře nebo jak byly trestány čarodějnice.
Termíny