Jiří Němec - Ornagramy mojí zahrady

Výstava
Ornagramy Jiřího Němce představují jeho originální příspěvek do současné umělecké reflexe fenoménu ornamentu; zrcadlí umělcův holistický pohled na svět, spojený s oceněním celistvosti života, jeho vzájemné propojenosti i společného tvoření nás a přírody.
Termíny