Koncert cembalové a klavírní třídy prof. Aleny Tiché

Hudba
Účinkují studenti Konzervatoře Plzeň a žáci ZUŠ Chválenická Plzeň.
Termíny