Volání sirén

Volný čas
Diskusní pořad J. Uherové, který blíže představuje osobnosti, jež zanechaly nesmazatelnou stopu nejen ve Východočeském divadle, ale i v samotných Pardubicích.
Termíny