Korunovace ve středověku

Volný čas
Korunovace je v užším slova smyslu nasazení koruny na hlavu, v širším významu se ale jedná o slavnostní ceremoniál, jenž se řídí určitými pravidly a během něhož získává korunovaná osoba zvláštní moc a různé výsady. Hlavním symbolem korunovace byla ve středověku a je i v současnosti koruna, resp. další panovnické insignie, hlavně žezlo, říšské jablko, ale také např. meč. Přednáška přiblíží průběh některých středověkých korunovací s hlavním důrazem na české země a především pak jejich odraz ve vizuálních pramenech. Představena budou i místa, kde ke korunovacím docházelo. Část přednášky bude věnována i korunám, jež se nám dochovaly až do dnešních dní, i těm, jež známe pouze z dobových popisů a vyobrazení. Přednáška Marka Zágory.
Termíny