Se strašidlem Rudlou na zámek Kačina

Volný čas
Bojíte se strašidel? Když budete mít štěstí, zjeví se vám duch zámeckého pána.
Termíny