Těšínské tramvaje

Volný čas
Přednáška Macieje Dembinioka. Autor bude přednášet o elektrické tramvajové lince, která v Těšíně fungovala v letech 1911-1921 a byla nejkratší jak svou délkou (1 793 m), tak i dobou provozu v celé rakousko-uherské monarchii. Spojovala vlakové nádraží s historickým centrem města. Ukončení provozu přišlo krátce po rozdělení města na československou a polskou část v roce 1920. Na přednášce bude představena historie této tramvajové linky, její vozový park a to, co se dochovalo dodnes.
Termíny