Baron ve větvích

Divadlo
Hra o člověku uprostřed světa, uprostřed dějin, hra o životě, lásce i smrti.
Termíny